Lagerhantering

På vårt dryga 1000m² stora lager så magasinerar vi pall och material, oavsett om ni är i behov av kort eller långtids lager.